A
O
I
A

Trwa wczytywanie...

 • Marzec 2024
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 • JAK DO NAS TRAFIĆ

  ul. Zachodnia 54/56, Łódź 90-403
  42 633 26 41
  tel. pn./pt. 8:00-16:00
  sekretariat@aoia.pl

  Kasa biletowa
  tel. 574-270-096

  Opłaty za zajęcia i wydarzenia prosimy kierować na konto:

  Numer konta: PKO BP 56 1020 3408 0000 4402 0402 2349 PLN   

   

  Deklaracja dostępności aoia.pl

  Deklaracja dostępności Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych

  Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Treści niedostępne

  • Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych.
  • • Data publikacji strony internetowej: 2015-09-08
  • • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-16
  • Status pod względem zgodności z ustawą
  • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
  • • niektóre elementy graficzne nie posiadają opisu alternatywnego,
  • • filmy nie posiadają transkrypcji oraz audiodeskrypcji.
  • Wyłączenia
  • • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Ułatwienia
  • Na stronie internetowej znajduje się ikona menu dostępności zawierające:
  • • nawigację klawiaturą (standardowe skróty klawiaturowe),
  • • czytanie strony,
  • • regulację kontrastu,
  • • podświetlanie linków,
  • • regulację wielkości czcionki i odstępów,
  • • powiększenie kursora,
  • • zatrzymanie animacji.
  • Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
  • Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-22 na podstawie samooceny.

  Wyłączenia

  • Wyłączenia
  • • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Ułatwienia
  • Na stronie internetowej znajduje się ikona menu dostępności zawierające:
  • • nawigację klawiaturą (standardowe skróty klawiaturowe),
  • • czytanie strony,
  • • regulację kontrastu,
  • • podświetlanie linków,
  • • regulację wielkości czcionki i odstępów,
  • • powiększenie kursora,
  • • zatrzymanie animacji.
  • Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22 na podstawie samooceny.

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paulina Ilska.
  • E-mail: p.ilska@aoia.pl
  • Telefon: 42 633 26 41

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych
  • Adres: ul. Zachodnia 54/56, Łódź 90-403
  • E-mail: sekretariat@aoia.pl
  • Telefon: 42 633 26 41

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych

  1. Zachodnia 54/56

  Łódź

  Znajduje się:

  Sekretariat

  Księgowość i kadry

  Sala warsztatowa, sala widowiskowa

  Parking

  Dostępne  miejsca parkingowe 10m od budynku, wymalowane na niebiesko i  prawidłowo oznaczone.

             Wejście do budynku:

  Wejście bez barier architektonicznych. Drzwi wejściowe z samodomykaczem. Brak informacji dla osób niewidomych.

  Informacja o rozmieszczeniu pomieszczeń

  Pomieszczenia zlokalizowane na trzech kondygnacjach. Dostęp do nich umożliwia winda.

  Komunikacja pionowa

  Dostęp do wszystkich kondygnacji za pomocą windy przystosowanej do transportu osób z niepełnosprawnością ruchową. Brak oznaczeń dla osób niewidomych.

  Komunikacja pozioma

  Dostęp do wszystkich pomieszczeń na każdej kondygnacji.

  Łazienka

  Dostępna dla osób z niepełnosprawnościami

  Pies przewodnik i pies asystujący – można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, dostarczamy wodę. Na imprezy organizowane na Sali widowiskowej dostęp jest ograniczony i wymaga wcześniejszego ustalenia.

  W budynku znajduje się pętla indukcyjna?

  Nie.  Wróć do strony głównej
 • Marzec 2024
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •