A
O
I
A

Trwa wczytywanie...

 • Październik 2022
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 • JAK DO NAS TRAFIĆ

  ul. Zachodnia 54/56, Łódź 90-403
  42 633 26 41
  tel. pn./pt. 8:00-16:00
  sekretariat@aoia.pl

  Kasa biletowa
  tel. 574-270-096

  Opłaty za zajęcia i wydarzenia prosimy kierować na konto:

  Numer konta: PKO BP 56 1020 3408 0000 4402 0402 2349 PLN


  Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod  numerem telefonu 42 633 26 41 i nieustannie dostępni pod adresami mailowymi: promocja@aoia.pl, edukacja@aoia.pl.

   

   

  Deklaracja dostępności aoia.pl

  Deklaracja dostępności aoia.pl

  Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych.
  • Data publikacji strony internetowej: 2015-09-08
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-16
  Status pod względem zgodności z ustawą
  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
  • niektóre elementy graficzne nie posiadają opisu alternatywnego,
  • filmy nie posiadają transkrypcji oraz audiodeskrypcji.
  Wyłączenia
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

  Ułatwienia
  Na stronie internetowej znajduje się ikona menu dostępności zawierające:
  • nawigację klawiaturą (standardowe skróty klawiaturowe),
  • czytanie strony,
  • regulację kontrastu,
  • podświetlanie linków,
  • regulację wielkości czcionki i odstępów,
  • powiększenie kursora,
  • zatrzymanie animacji.
  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
  Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22 na podstawie samooceny.


  Informacje zwrotne i dane kontaktowe
  W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt: nr tel. 42 633 26 41, e-mail: sekretariat@aoia.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
  Każdy ma prawo:
  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
  Żądanie musi zawierać:
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
  Dostępność architektoniczna
  Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, ul. Zachodnia 54/56, 90-403 Łódź
  Od maja br przez najbliższych kilka miesięcy dostęp do Ośrodka jest ograniczony z uwagi na prace budowlane związane Rewitalizacją Obszarową centrum Łodzi – Projekt nr 4.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W budynku w czasie remontu toaleta dla niepełnosprawnych jest niedostępna.
  Dostęp do wszystkich kondygnacji budynku zapewnia ogólnodostępna winda.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
  Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

     Wróć do strony głównej
 • Październik 2022
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •