A
O
I
A

Trwa wczytywanie...

 • Sierpień 2019
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • JAK DO NAS TRAFIĆ

  ul. Zachodnia 54/56, Łódź 90-403
  42 633 26 41
  tel. pn./pt. 8:00-16:00
  sekretariat@aoia.pl

  Kasa biletowa
  tel. 42 633 26 41, w. 16

  • pokój 33 III piętro, poniedziałek-piątek 10:00-15:30
  • kasa biletowa I piętro wtorek-czwartek 16.00 - 18.30 oraz pół godziny przed rozpoczęciem imprezy
  • UWAGA! płatność tylko gotówką

  BIP

  MISJA AOIA - KIERUNEK kultura

  Misją Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych jest stworzenie przestrzeni do realizacji twórczego potencjału mieszkańców miasta i środowisk akademickich.

  Dążymy do tego aby Akademicki Ośrodek Inicjatyw artystycznych był miejscem spotkań, wymiany myśli, ekspresji artystycznej, a także przestrzenią kulturalnego wypoczynku i rozrywki.

  Chcemy zapewnić naszym odbiorcom możliwość rozwoju zainteresowań poprzez szeroką ofertę edukacją i kulturalno-artystyczną.

  Zależy nam na wspieraniu uczestnictwa w kulturze mieszkańców miasta oraz na integracji środowisk lokalnych oraz promowaniu idei uczenia się przez całe życie.

  CELE 

  - promowanie artystów-amatorów oraz tworzenie warunków umożliwiających prezentacje ich dokonań oraz efekty ich twórczości;
  - współpraca z instytucjami akademickimi, studenckimi kołami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi;
  - zapewnienie odbiorcom równych szans w dostępie do wydarzeń kulturalnych poprzez prowadzenie spójnej polityki egalitarnego dostępu do kultury;
  - podejmowanie działań mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego odbiorców na aktywne formy uczestnictwa w kulturze;
  - identyfikowanie AOIA przez odbiorców jako instytucji, będącej synonimem pojęć Atrakcyjnie, Oryginalnie, Inspirująco i Ambitnie;
  - umożliwianie nabycia doświadczenia w pracy w instytucji kultury poprzez ofertę praktyk, staży i wolontariatu;
  - zaangażowanie w promowanie Łodzi jako miasta innowacji i twórczego potencjału;
  - aktywizacja seniorów poprzez działania artystyczno-edukacyjne.

  Dokładny adres: 

  - miejscowość - Łódź 
  - kod pocztowy - 90-403
  - ulica - Zachodnia 54/56
  - województwo - łódzkie
  - nr telefonu - 42 633 26 41, faks 42 633 43 68
  - adres e-mail - sekretariat@aoia.pl
  - adres strony - http://www.aoia.pl

  1. pełna nazwa: Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych
  2. forma prawna: samorządowa instytucja kultury
  3. numer w Rejestrze Instytucji Kultury: Łódź RIK 1/2005
  4. data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 1 IV 2005 r.
  5. nr NIP 725-18-94-688, nr REGON 100019114

  Nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki:
  - Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych
  - Łódź, 90-403, ul. Zachodnia 54/56, tel./fax 42 633 26 41, e-mail: sekretariat@aoia.pl
   
  ORGANIZACJA

  DYREKTOR AOIA
  Anna Ciszowska 
  kontakt: 42 633 26 41 w. 13

  GŁÓWNY KSIĘGOWY
  Iwona Łukasiewicz
  kontakt: 42 633 26 41 w. 17, g.ksiegowy@aoia.pl

  RADCA PRAWNY
  mec. Krzysztof Górski
  kontakt: sekretariat@aoia.pl

  DZIAŁ PRZYGOTOWAŃ I REALIZACJI PROJEKTÓW ARTYSTYCZNYCH
  Masza Bogucka - kierownik działu
  kontakt: 42 633 26 41 w. 12, k.program@aoia.pl

  KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY
  Magdalena Stępkowska
  kontakt: 42 633 26 41 w. 19, administracja@aoia.pl
   
  KADRY, SEKRETARIAT 
  Agata Smykacz
  kontakt: 42 633 26 41, faks 42 633 43 68, sekretariat@aoia.pl

  DZIAŁ PROGRAMOWY 
  Masza Bogucka - kierownik działu
  kontakt: 42 633 26 41 w. 12, program3@aoia.pl
  Katarzyna Żmuda - starszy instruktor do spraw projektowych
  kontakt: 42 633 26 41 w. 12, kkatarzyna.zmuda@gmail.com
  Justyna Makówka - animatorka
  kontakt: 42 633 26 41 w. 12
  Dominika Wlazło - warsztaty ceramiczne
  kontakt: 603 378 603, 42 633 43 68 w. 20, sekretariat@aoia.pl
   
  Tomasz Konopka - grafik, aktualizacja strony Ośrodka
  kontakt: 42 633 26 41 w. 15, infonet@aoia.pl
  Aneta Obidowska - promocja, aneta.obidowska@aoia.pl
  kontakt: 42 633 26 41 w. 15
  Mariola Wiktor - specjalista do spraw projektów
  kontakt: 42 633 26 41 w. 12, mariola.wiktor@aoia.pl

  KSIĘGOWOŚĆ
  Iwona Łukasiewicz – główna księgowa
  kontakt: 42 633 26 41 w. 17, g.ksiegowy@aoia.pl
  Monika Jesionek - księgowa
  kontakt: 42 633 26 41 w. 16, ksiegowosc@aoia.pl
  Barbara Wróblewska - kasa
  kontakt: 42 633 26 41 w. 22

  PŁACE, KADRY
  Dorota Cieniewska - kadry, płace
  kontakt: 42 633 26 41 w. 16, kadry@aoia.pl

  DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY
  Magdalena Stępkowska
  kontakt: 42 633 26 41 w. 19, administracja2@aoia.pl
  Mariusz Nowak - akustyk
  kontakt: 42 633 26 41, dz.techniczny@aoia.pl
  Kacper Zajkowski - oświetleniowiec
  kontakt: 42 633 26 41, dz.techniczny@aoia.pl
  Jan Kraska, Tomasz Tomtała, Patryk Dygasiński – technicy
  kontakt: 42 633 26 41 w. 21 
   
  ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  Maciej Wara-Wąsowski
  kontak: 796 239 428, m.warawasowski@odomg.pl

  KAWIARNIA
  kontakt: 42 633 26 41 w. 23

  ***
  Informacje publiczne nie umieszczone na stronie BIP AOIA mogą być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198)
  Informujemy, że AOIA ma prawo do pobierania opłat z tytułu kosztów poniesionych w związku z udostępnianiem informacji, albo, jeżeli zaistnieje konieczność przekształcenia informacji we wskazaną we wniosku formę.
  Wypełniony wniosek należy przesłać pod adres:
  Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych
  Łódź, 90-403, ul. Zachodnia 54/56, tel./fax 42 633 26 41, e-mail: sekretariat@aoia.pl
  z dopiskiem „Dostęp do informacji publicznej”
   
  UWAGA E-BILETY
  Informujemy, że E-bilety na wydarzenia odbywające się w dni powszednie można nabyć do godz. 15:00 w dniu wydarzenia, natomiast na wydarzenia odbywające się w weekend, do piątku do godz. 15:00. Potwierdzenie zakupu otrzymane na podany adres mailowy NALEŻY WYDRUKOWAĆ I POTRAKTOWAĆ jako bilet wstępu okazując przy wejściu na salę widowiskową
   

  Pliki do pobrania

  1Zaproszenie_do_zawarcia_umowy.pdfPobierz
  2STATUT_AOIA.pdfPobierz
  3AOIA_schemat_ORGANIZACYJNY_.pdfPobierz
  4AOIA_Regulamin_organizacyjny.pdfPobierz
  5regulamin_skargi_i_wnioski.pdfPobierz
  6Uchwała_w_sprawie_użyczenia.pdfPobierz
  7Uchwała_w_sprawie_połączenia_instytucji_kultury_(pierwsza).pdfPobierz
  8wniosek_o_udostepnienie_informacji_publ.pdfPobierz


  Wróć do strony głównej
 • Sierpień 2019
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31