A
O
I
A

Trwa wczytywanie...

 • Maj 2019
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 • JAK DO NAS TRAFIĆ

  ul. Zachodnia 54/56, Łódź
  42 633 26 41
  tel. pn./pt. 8:00-16:00
  sekretariat@aoia.pl

  Kasa biletowa
  tel. 42 633 26 41, w. 16

  • pokój 33 III piętro, poniedziałek-piątek 10:00-15:30
  • kasa biletowa I piętro wtorek-czwartek 16.00 - 18.30 oraz pół godziny przed rozpoczęciem imprezy
  • UWAGA! płatność tylko gotówką

  Wojewódzki Konkurs (nie)Recytatorski

  Niepodległa między słowami

  13 listopada 2018

  Zapraszamy uczniów liceów z województwa łódzkiego do wzięcia udziału w konkursie NIEBYWAŁYM. Chcemy dać młodym ludziom szansę na wypowiedź, jak pojmują niepodległość. Czym jest, jak ją interpretują wykorzystując teksty, które są im bliskie. Skupiając się na poezji, uczestnicy konkursu mogą zaprezentować wiersze dobrze znane, ale także alternatywne, nie kojarzące się bezpośrednio z utworami patriotycznymi. Proponujemy dwie formy ekspresji: KLASYCZNĄ – polegającą na tradycyjnym wykonaniu jednego wiersza lub OFF – polegającą na interpretacji jednego, bądź kolażu kilku tekstów z wykorzystaniem dowolnych środków ekspresji (połączenie z ruchem, gra na instrumencie, itp. – w tym przypadku nie obowiązują żadne reguły).
  Mamy nadzieję, że udostępniając przestrzeń do indywidualnej wypowiedzi, stworzymy wydarzenie ukazujące i promujące głos młodego pokolenia w kontekście skomplikowanej i wieloformatowej historii naszego kraju.
  W jury konkursu zasiądą specjaliści, artyści, znawcy sztuki słowa. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wszystkich uczestników zaprosimy na spektakl teatralny na podstawie tekstów Juliana Tuwima. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 października 2018. Przesłuchania odbędą się 13 listopada w AOIA w Łodzi, zaś Gala konkursu 14 listopada.

  Karta uczestnika oraz REGULAMIN do pobrania poniżej!

  J U R Y

  Jakub Kryształ – aktor i trener, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Jest certyfikowanym trenerem i członkiem International Trainer and Facilitator Federation. Szkolenia i warsztaty prowadzi od 2012 roku. Ma na swoim koncie ponad 30 ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych. Współpracuje obecnie z Teatrem Nowym im. K. Dejmka w Łodzi, Teatrem Powszechnym w Radomiu oraz Instytutem Teatralnym im. M. Hertza w Łodzi. Jest pełen humoru, chęci do nauki i energii do działania. Zafascynowany poezją i biografią Sergiusza Jesienina, na podstawie których stworzył autorski monodram „Spowiedź chuligana”. Lubi literaturę reportażu, dzieła Shakespeare’a i Franka Sinatrę.

  Iwona Bartosik jest współzałożycielką organizacji pozarządowej – Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, powstałej w 1990 roku. Od 2015 roku pełni funkcję Przewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia. Z jej inicjatywy Stowarzyszenie podejmuje wiele cennych inicjatyw na rzecz oświaty województwa łódzkiego. Jako nauczyciel, dyrektor szkoły, a później Łódzki Kurator Oświaty przez wiele lat aktywnie wspierała łódzką edukację. W latach 1998–2010 pełniła funkcję Radnej Rady Miejskiej w Łodzi.

  Jacek Grudzień – najpierw związany z Radiem Łódź, następnie z łódzkim oddziałem telewizji, którego był dyrektorem. Laureat prestiżowych nagród. Prodziekan kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.

  Przemysław Owczarek – polski poeta i antropolog kultury. Absolwent Studium Literacko-Artystycznego UJ, doktor nauk humanistycznych, wykładowca, redaktor naczelny Kwartalnika Artystyczno-Literackiego „Arterie”. Artykuły naukowe i krytyczne publikował w: „Tyglu Kultury”, „Literaturze Ludowej”, „Magazynie Sztuki”, „Formacie”, „Barbarzyńcy”, publikacjach pokonferencyjnych. Wiersze i prozę Owczarek publikował w: „Tyglu Kultury”, „Wakacie”, „Studium”, „Odrze”, „Twórczości”, „Kresach” (łódzkim dodatku "Gazety Wyborczej"). Laureat ogólnopolskich konkursów poetyckich. Obecnie dyrektor Domu Literatury w Łodzi.

   

  R E G U L A M I N

  I. Postanowienia ogólne

  1. „Wojewódzki Konkurs (nie)Recytatorski – Niepodległa między słowami” jest imprezą otwartą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego.

  2. Organizatorem konkursu jest Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi.
  3. Warunki uczestnictwa
  4. Warunkiem udziału jest przesłanie KARTY UCZESTNIKA mailowo do organizatora na adres sekretariat@aoia.pl do 31.10.2018 r. oraz dostarczenie jej w formie papierowej w dniu przeglądu z wymaganymi podpisami.
  5. Przygotowanie przez kandydata jednego wiersza odpowiadającego kryteriom konkursowym.
  6. KARTA UCZESTNIKA (stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) dostępna jest do pobrania na stronie www.aoia.pl

  III. Termin

  1. Konkurs odbędzie się w terminie 13-14.11.2018 r. :
  2. a) 13.11.2018 r. – „Wojewódzki Konkurs (nie)Recytatorski – Niepodległa między słowami” – przegląd konkursowy uczestników od godz.11:00. Dokładny harmonogram zostanie przekazany uczestnikom po zakończeniu rekrutacji.
  3. b) 14.11.2018 r. – Gala konkursu:
  • Spektakl „ Nasza Kamienica” w wykonaniu studentów Szkoły Filmowej, dla wszystkich uczestników konkursu, oraz opiekunów o godz. 11.00.
  • Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród o godz. 13.00.
  1. Kryteria
  2. „Wojewódzki Konkurs (nie)Recytatorski – Niepodległa między słowami” przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach:
  3. a) KLASYCZNA: repertuar obejmuje 1 utwór poetycki. Czas wykonania nie może przekroczyć 7 minut.
  4. b) OFF: jest to turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi. Dla przykładu - występ, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem; łączenie – w obrębie jednego utworu – mówienia z ruchem, elementami wokalnymi, czy grą na instrumencie itp. Takie propozycje muszą jednak wychodzić od słowa, być próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki. Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

  III. Jury

  1. Do oceny wykonawców powołane zostanie jury w składzie: Jakub Kryształ, Iwona Bartosik, Jacek Grudzień, Przemysław Owczarek oraz Masza Bogucka (protokolantka).
  2. Jury dokona oceny według następujących kryteriów: dobór repertuaru, wartości artystyczne utworu, interpretacja utworu, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.

  W kategorii OFF uwzględni ponadto: celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, elementów scenografii i innych) wspomagających interpretację; kompozycję sceniczną występu.

  1. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji członków Jury. W przypadku równego podziału głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
  2. Decyzja Jury jest ostateczna.
  3. Jury ma obowiązek uzasadnienia werdyktu ogólnego.
  4. Uczestnicy mają prawo zwracania się do Jury o uzasadnienie oceny swojej prezentacji.
  5. Nagrody
  6. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom uczestnictwa oraz zaproszeni zostaną na spektakl „Nasza kamienica”.
  7. Laureaci poza wyróżnieniem w postaci dyplomu i zaproszenia na spektakl, otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe:
  8. a) w kategorii KLASYCZNEJ: za I, II i III miejsce;
  9. b) w kategorii OFF: za I, II i III miejsce. 


  zapraszamy  Pliki do pobrania

  1R_E_G_U_L_A_M_I_N.pdfPobierz
  2karta_uczestnika.pdfPobierz

  Wróć do strony głównej
 • Maj 2019
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •