A
O
I
A

Trwa wczytywanie...

 • Marzec 2023
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 • JAK DO NAS TRAFIĆ

  ul. Zachodnia 54/56, Łódź 90-403
  42 633 26 41
  tel. pn./pt. 8:00-16:00
  sekretariat@aoia.pl

  Kasa biletowa
  tel. 574-270-096

  Opłaty za zajęcia i wydarzenia prosimy kierować na konto:

  Numer konta: PKO BP 56 1020 3408 0000 4402 0402 2349 PLN   

   

  „Objawienie: Twórcy Światów”

  (the Act odf Seeing: Realities in the Making)

  27 września 2016
  godz. 14:00 - konferencja prasowa
  godz. 16:00 - otwarcie wystawy

  Wystawa The Oxford Triptych

  Wystawę sztuki można porównać do spektaklu teatralnego, mówią i mają przekaz. Możliwość i jakość słyszenia wydobywającego się z dzieł sztuki głosu zależy od tego jak widzowie, świadomie, podświadomie lub nieświadomego, są zaangażowani w jego odbieranie.

  Wystawa obrazów jest pretekstem do wytworzenia tak wielu interpretacji, jak wielu widzów będzie obecnych. Pragniemy rozpocząć dialog, którego główne rozważania będą dotyczyły osobistej odpowiedzialności widza za tworzenie własnych doświadczeń oraz za wpływ na zmianę doświadczeń innych osób w trakcie odbioru sztuki i porównywanie jej z odpowiedzialnością artysty tworzącego dzieło. Taki rodzaj nowatorskiego spojrzenia i otwarcie dyskusji przyniesie niewątpliwie wymierne korzyści instytucjom zajmującym prezentacją dzieł sztuki, a być może nawet innym podmiotom których działania skierowane są do publiczności.

  Jesteśmy grupą artystów z Oksfordu, których głównym obszarem zainteresowań jest rola widza jako czynnika współtworzącego dzieło sztuki.  Naszym celem jest przeprowadzenie szeregu eksperymentalnych działań twórczych tworzących nową jakość i nowy rodzaj publiczności.  Zamierzamy to osiągnąć łączac malarstwo, teatr, fotografie oraz optyczne iluzje i zmieniające się formy medialne. Wykorzystanie różnych form pozwoli widzom na głębszą refleksję na temat tego w jaki sposób zaangażowani są w proces postrzegania sztuki i pomoże zrozumieć jak ważnym czynnikiem są oni sami w tworzeniu nowych wartości zarówno w sztuce jak i w życiu. 

  Czym jest dzieło sztuki? Jakie czynniki wpływają na jego odbiór? Czy przemawia swoim własnym głosem? Szukanie odpowiedzi na te odwieczne pytania stanowi istotę projektu zainicjowanego przez The Oxford Triptych. Grupa artystyczna, poprzez przenikanie różnych gałęzi sztuki: malarstwa, fotografii i teatru, pragnie wyposażyć widzów w nową zdolność  postrzegania sztuki, oraz nową jakość odbioru otaczającego ich Świata. Zamiarem artystycznym nie jest dostarczanie widzom gotowych odpowiedzi, lecz danie im możliwości tworzenia własnych wizji poprzez zanurzenie w sztuce. Współdziałanie obrazów i słów tworzyć będzie dialog z widzem, sprzyjający określeniu własnej wrażliwości odbioru.

  The Act of Seeing: Realities in the Making
  AOIA, Łódź, Poland, 27 – 30 September, 2016

  Visitors’ comments.
  Tuesday 27 September 2016
  12 noon: 15 VIPs; 14pm: 3 journalists; 18pm: 25 invited guests
  Visitors’ Book

  ‘Jesteśmy w drodze między światami. Czy warto oglądać się za siebie?’
  ‘We are on our way in between worlds. Is it worth our while to look back?’
  Luiza Staszczak Gąsiorek
  Director
  Department of Social Communication and Health, Łódź City Council

  ‘Wyjątkowe wrażenia, podróż poprzez piękno fotografii, ukazaniu duszy artysty,
  jego prac, kończąca się emocjonalnym przedstawieniem i spojrzeniem w głąb siebie.’
  ‘Exceptional experiences, impressions; a journey through the beauty of photography, revelation of the artist’s soul and her works, ending with an emotional performance and a deep self reflection.’

  K. Byczkowska
  ENSI ART, art.ensi.net

  ‘Przeżycie wyjątkowe, dotykające głębokich warstw schowanych w naszej świadomości. Wystawa pokazuje jak różne emocje mogą w człowieku się przemieszczać. Daje do myślenia nad własnym poznawaniem samego siebie...
  Piękne zdjęcia dokumentujące prace artysty. Obrazy z tryptyku jak nowoczesny Caravaggio w 4K"
  ‘An extraordinary experience, permeating deeply into hidden layers of our consciousness. The exhibition shows how different emotions can coexist in any one of us. It invites us to reflect on how we could discover our very selves. Beautiful photographs documenting an artist’s works. The triptych paintings are contemporary Caravaggio in 4K.’

  Maciek Byczkowski
  Professional artist photographer and musician. Founder and President of the European Network Security Institute Sp. z o.o. (ENSI)

  ‘Fantastyczne! Jak można widzieć wielo-wymiarowe sceny! Podobne? Chyba nie. W nich jest ukryty sens. Gratuluję!’
  ‘Fantastic! How you can see multi-dimensional scenes! Similar? Probably not. There is a hidden meaning within. Congratulations!’
  Andrzej Limowski
  IPN Łódź

  ‘Wystawa i zdarzenie artystyczne było ciekawe, ale w niektórych momentach niepokojące. ‘
  ‘The exhibition and art show were interesting but at times rather disturbing.’ Na pamiątkę wpisał się / As a souvenir:
  P. Borowic

  ‘Bardzo ciekawe zdarzenie. Obejrzałam I wysłuchałam z wielką ciekawością. Dziękuję.’
  ‘A very interesting happening. I watched it and listened to it with great interest. Thank you. ‘ M.H.

  ‘Bardzo zaskoczyło mnie takie podejście do malarstwa, to rzadkość. Dziękuję.’
  ‘ I was surprised by this approach to painting. It is rare. Thank you. ‘
  J. Kotski

  ‘ Przez chwilę czułam że wszystko krąży we wszechświecie. Dziękuję.’
  ‘I felt for a moment that everything revolved in the universe. Thank you. Patrycja

  ‘Dobrze jest się przyjrzeć przeszłości I teraźniejszości w obrazach, sztuce, grze. Są duże wrażenia. Dzięki.’
  ‘It is good to take a look at the past and the present in the paintings, art, performance. Thanks.’
  Signature unreadable

  ‘Ciekawe, zaskakująco symboliczne choć wymagające wiedzy (języka!), wielkiego skupienia. Rozpoznawalności. Bycia w środku obrazu. A to sztuka dla wtajemniczonych. Poczułam się zatem wtajemniczona. ‘

  ‘Interesting, surprisingly symbolic, although requiring knowledge (of the language!) and extremely focused mind. Recognising. Being inside a painting. It is art for the initiated. Thus I felt I was initiated.’
  Elżbieta Czarnecka

  ‘Trwający proces między pierwszym człowiekiem a kobietą wywiera nieustanny proces zaburzenia harmonii dobrych relacji zaufania wśród ludzi współczesnych i budzi pytanie czy to my kobiety naprawdę ściągamy zło. Oczy dziecka budzą nadzieję i miłość która zbuduje dobre relacje między człowiekiem mężczyzną i kobietą. ‘
  ‘The everlasting relationship between the first man and woman never ceases to disturb harmony, good relationships, or mutual trust among contemporary people; and it raises the question whether it is truly us, women, that bring evil to this world? The child’s eyes inspire hope and love that will build good relationships between people: men and women. ‘

  Signature unreadable

  ‘Inny punkt widzenia. ŚWIETNE!!!!
  ‘A different point of view. Excellent!!!!
  Elżbieta Liślikowska

  Board
  ‘Jeden wielki Niepokój w mojej duszy. Nadzieja i miłość to kolor mojej duszy, teraz.’
  ‘One great Anxiety in my soul. Hope and Love - that is the colour of my soul, “now.”
  Anonymous 

  Wednesday 28 September 2016
  12 noon: 25 high school artists (form 1&2, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego); 14pm: 15 high school artists (form 3&4, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego); 16pm: 40 high school students of English (IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej); 18pm: 6 invited guests
  Visitors’ Book

  ‘I do not know too much about ART but today I was really impressed….
  And surprised how ART can influence human lives. ‘
  .IX.2016 LDZ

  ‘Impressive, truly astonishing work. Definitely I feel ecstatic by what I’ve seen and it shall inspire me to create art myself’. ‘
  27.9.2016 Julian Bień

  ‘Complete piece of art. Theatre – expressing emotions that are an inspiration for an artist to create a painting, and photography that shows the truth – process of creating, emotions from the painting and the artist – a god in the world of art. Inspiring…..’

  27.09. 2016 Łódź Alice
  ‘I loved it! Very moving, very artistic and interesting. It changed the way I see the paintings and inspired me. ‘
  Sabrina

  ‘The performance was incredible and the rest, too. ’ Annie

  ‘I just simply loved that.’
  Julia

  ‘The play was magnificent, the photos incredible, and the paintings were truly amazing. I simply adore the fact that we can interpret each piece in various ways.’
  Karolina

  ‘Just thank you’
  Kasia

  ‘I think it’s very beautiful! “Sądzę, że są przepiękne” In my memory it’s the best painting.’
  Julia Byczkowska

  ‘To był zaszczyt dla mnie zobaczyć Państwa twórcze przedstawienie.
  It was a great honour to me to see your creative presentation.

  Życzę dalszych sukcesów.
  Wish you next success!

  Łódź, 28.09.2016 Dominika

  ‘Great work! Great people! I don’t have to say anymore. Good luck ’

  Kuba
  Board

  1. All anonymous

  ‘ Było super!’ (heart image)
  ‘It was superb’

  ‘Było fajnie’
  ‘It was cool’

  ‘Było zaskakująco’
  ‘It was something totally unexpected’

  ‘Było dziwnie!’
  ‘It was strange!’

  ‘Było ciekawie.’
  ‘It was interesting.’

  ‘Człowiek zawsze ma ochotę coś zbadać, dowiedzieć się czegoś ciekawego; wraz z twórcami tego przedstawienia mogliśmy przemyśleć pewne sprawy I tematy oraz podyskutować o tym. Było w porządku.’ ‘Ciekawe’

  ‘A human being always craves for something to investigate, to discover something interesting; in the company of the creators of the performance we were able to think trough some issues and themes as well as talk them over. It was all right.’ ‘Interesting’.

  ‘Było interesująco I miło. Było intrygująco! Z obrazów czuć emocje”
  ‘It was interesting and nice. It was intriguing! One could feel emotions emanating from the paintings.’

  2.
  ‘Bardzo mi się podobało. Wzruszyłam się. Niecodziennie ma się okazję posłuchać takich rzeczy o jakich opowiadał ten Pan. Cieszę się, że miałam okazję obejrzeć wystawę, jak i spektakl’
  ‘I liked it very much. I was moved. It is not everyday that one has a chance to hear about such things that the Man was telling us. I am so glad that I had the opportunity to see the exhibition and the live performance. ‘

  A student of the art school

  3.
  ‘I was really impressed! The connection between actors and audience is incredible and hard to miss. Thrilling experience. (heart image)’
  Agata
  ‘Amazing Creativity, Performance’
  Vinay
  (who personally asked Barbara if she could and would be his art teacher)
  4.

  ‘It’s very beautiful. I love this painting! ‘
  Julka


  Thursday 29 September 2016
  10.30am: 49 high school logic students; 12noon: 60 high school photography students (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły); 14pm: 20 high school students of acting and screen writing (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 im. Włodzimierza Puchalskiego, XXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego, oraz Gimnazjum nr 23); 18pm: 8 visitors including a Professor from the Łódź Film School with his friend and 2 students, and 2 young school girls of which one has been to the show the previous day.
  Visitors’ Book

  ‘I think it’s so interesting, beautiful, and I want to be a good photographer like Mr Simon Murison-Bowie (heart image)’
  Kornelia Koszlaga

  ‘In my opinion performance was so amazing and very surprising. That was so exciting and very beautiful.’
  Weronika Łowniczek

  ‘I think this is very impressive, emotional and beautiful. Everyone do a great piece of job. Keep it again. With love, (heart image)’

  Aleksandra Damiecka
  ‘Amazing picture, gorgeous roles.’
  Anonymous

  ‘Thank you. Amazing!’
  Eliza
  LEE.YOGA@INTERIA.PL

  ‘Was amazing’ Oliwia

  ‘Ther best one spectacl I can see my life im so exectiom” (The best spectacle I have seen in my life with no exception)
  juvcio@gmail.com
  ‘Great job, interesting connection between theatre and painting. Uncommon vision of art. Hope to see you again.’
  kamil.urbanowicz@gmail.com

  ‘It’s hard for me to express how immensely proud I am of this incredible accomplishment of all of you! How inspiring! Love it, love it, love it!!!
  Robert, 
  gorayski@gmail.com


  Board
  1.
  ‘Passion, Love, Emotion, Hope. Beautiful’
  Anonymous

  2.
  ‘I think the same’ (heart image)
  Kornelia
  ‘Nice’ (heart image)
  Anonymous

  ‘Świetna gra aktorska!  Thank you!! (heart image)’
  ‘Fantastic actors’ performance!  Thank you”
  Anonymous

  3.
  ‘Amazing! ’
  Anonymous

  ‘It was really amazing! (heart image)’
  Anonymous
  ‘Great’
  Anonymous

   
  Friday 30 September 2016
  11.00am 20 secondary school acting and camera-work students: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 im. Włodzimierza Puchalskiego


  Visitors’ Book
  ‘This was amazing, ’
  Anonymous  Pokazy dla osób zwiedzających indywidualnie: godz. 18:00 - wstęp 5 zł  Wróć do strony głównej
 • Marzec 2023
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •