A
O
I
A

Trwa wczytywanie...

 • Sierpień 2020
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 • JAK DO NAS TRAFIĆ

  ul. Zachodnia 54/56, Łódź 90-403
  42 633 26 41
  tel. pn./pt. 8:00-16:00
  sekretariat@aoia.pl

  Kasa biletowa
  tel. 42 633 26 41, w. 16

  kasa biletowa I piętro
  wtorek 11:30-15:30
  środa-czwartek 16:00-18:30
  oraz pół godziny przed rozpoczęciem imprezy
  UWAGA! płatność tylko gotówką

  Edukacja

  w sezonie 2019/20 proponujemy: 

  EDUKACJA TEATRALNA

  EDUKACJA TEATRALNA NA ZAMÓWIENIE

  EDUKACJA | TANIEC

  EDUKACJA DLA DZIECI

  EDUKACJA FILMOWA

  KULTURALNY KANAŁ AOIA

  DZIAŁANIA SĄSIEDZKIE  AOIA 19/20

  WARSZTATY CERAMICZNE

  PROJEKTY

  WSPÓŁPRACA

   

  Opiekę merytoryczną nad projektami sprawują:

  Anna Ciszowska: teatrolog, pedagog mianowany, reżyserka (absolwentka studium reżyserii teatru dzieci i młodzieży Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, wydział zamiejscowy we Wrocławiu.), animatorka młodzieżowego ruchu teatralnego w Łodzi, m.in. dwukrotna laureatka Złotej Maski – Nagrody Ministra Edukacji Narodowej (Poznań 2009 i 2006), laureatka nagród Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.  

  Michał Ratajski [Teatr Tańca KIJO, FRU Festival] – performer, pedagog, tancerz, choreograf. Absolwent kierunku Choreografia i Techniki Tańca na Akademii Muzycznej w Łodzi. Dyplomowany instruktor tańca współczesnego. Stypendysta Alternatywnej Akademii Tańca w Poznaniu. Uczestnik międzynarodowej wymiany nauczycieli: kontakt improwizacji – „ECITE” oraz performerów – „100 DANCERS”.
  Założyciel Teatru Tańca i Fundacji KIJO. Współzałożyciel Akademii Kontakt Improwizacji – AKI. Pomysłodawca i organizator FRU Festiwalu (Polski Festiwal Kontakt Improwizacji) w Łodzi. Wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi. Kurator Sceny Tańca 77.
  Czynny uczestnik licznych szkoleń i festiwali międzynarodowych (Polska, Rumunia, Litwa, Izrael, Ukraina, Chorwacja, Dania, Mołdawia, Tajlandia).
  Laureat kilku nagród. Na co dzień związany z Łodzią. Tworząc ruch sceniczny i choreografie współpracuje z teatrami w Polsce. Nieustanny badacz – poszukiwacz. Symultanicznie student i wykładowca. 

  Ewa Łukasiewicz - absolwentka Łódzkiej Szkoły Filmowej, pedagog, animatorka kultury, współtwórczyni Teatru Szwalnia. Autorka licznych koncepcji warsztatowych-inspirowanych różnymi formami terapeutycznymi. W swoich działaniach stara się realizować cele edukacji kulturowej. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie sztuki wizualne(2019).

   

  Wyniki KONKURSU „WEŹ JEDNĄ LITERĘ I OPOWIADAJ”

  LITERACKI KONKURS SŁOWOTWÓRCZY

  Drodzy Państwo,
  Z wielką przyjemnością ogłaszamy, że komisja Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w składzie:
  dr Anna Ciszowska, kurator sceny AOIA Marcin Brzozowski, koordynator ds. edukacji Daria Szymańska, koordynator ds. rewitalizacji, Ewa Łukasiewicz podjęła jednogłośną decyzję o przyznanie trzech równorzędnych nagród dla prac pt.: „Krzywdzący Koronawirus”, „Przerażający Patogen” oraz „Kraina Karola”.

  Ze względu na potrójne zwycięstwo, szczęśliwi zwycięzcy nagrodzeni zostaną specjalnymi wejściówkami na wydarzenia artystyczne AOIA w sezonie 2020/21.

  Gratulujemy!

  Po odbiór nagrody prosimy o kontakt 
  edukacja@aoia.pl

   

  KONKURS „WEŹ JEDNĄ LITERĘ I OPOWIADAJ”

  LITERACKI KONKURS SŁOWOTWÓRCZY

  Organizator:

  Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych

  1. Zachodnia 54/56, Łódź 90-403
   42 633 26 41
   tel. pn./pt. 8:00-16:00
   sekretariat@aoia.pl

   

  Cele konkursu:

  • prowadzenie kreatywnego treningu w zakresie słowotwórstwa i zabawy literackiej.
  • budzenie wrażliwości i wyobraźni językowej
  • wzbogacenie i doskonalenie umiejętności pisarskich u dzieci
  • wzmacnianie więzi rodzinnych oraz prezentacje rodzinnej twórczości

  Tematyka konkursu:

  Tematem konkursu jest gra słowna, polegająca na stworzeniu
  KREATYWNEGO OPOWIADANIA PRZY UŻYCIU JEDNEJ LITERY ROZPOCZYNAJĄCEJ WSZYSTKIE ZNAKI W TEKŚCIE.
  Logiczny tekst na dowolny temat, powinien być ujęty od 60 do 100 słów/znaków (łącznie z zaimkami i przyimkami), a każde słowo powinno rozpoczynać się na tę samą literę.

   

  Adresaci konkursu:

  Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci do lat 15 i ich rodziców/opiekunów.

   

  Forma opowiadania:

  • forma opowiadania, zgodna z zasadami gry,
  • jedna strona A4
  • każde słowo musi rozpoczynać się na wybraną przez twórcę literę, np. „D” (z wyjątkiem zaimków i przyimków)
  • tekst powinien być napisany przez dzieci we współpracy rodziców/opiekunów, nigdzie do tej pory nie publikowany i nie nagradzany. Prace kopiowane z książek, czasopism i internetu nie będą brane pod uwagę,
  • praca musi zawierać minimum 60 do 100 znaków (w tym zaimki i przyimki)
  • praca powinna być dostarczona w formie elektronicznej, przesłana na adres edukacja@aoia.pl
   w tytule: imię i nazwisko autora (dziecko), wiek, nazwę/tytuł.
   W opisie proszę o informację kto z opiekunów współtworzył pracę z dzieckiem.


  Prace będą oceniane pod względem:

  • oryginalności i pomysłowości, treści i logiki
  • doboru środków artystycznego wyrazu
  • poczucia humoru 


  Warunki uczestnictwa:

  • konkurs jest jednoetapowy, trwający do 03 kwietnia 2020 (nadsyłanie prac),
  • rozstrzygnięcie konkursu 13 kwietnia 2020,
  • Prace należy nadsyłać do koordynatora ds. edukacji na adres edukacja@aoia.pl,
  • komisja w składzie: dyr Anna Ciszowska, koordynator ds. edukacji Daria Szymańska, kurator sceny AOIA Marcin Brzozowski, koordynator ds. rewitalizacji, Ewa Łukasiewicz.

  Nagroda:

  Publiczna artystyczna interpretacja opowiadania na scenie AOIA lub online. Opowiadanie zostanie wyreżyserowane i zrealizowane przez zespół artystów AOIA oraz opublikowane na stronie www.aoia.pl
  Wyróżnione prace zostaną uhonorowane specjalnymi wejściówkami na wydarzenia artystyczne AOIA w sezonie 2020/21.

  1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator – Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, ul. Zachodnia 54/56, Łódź 90-403
  2. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 t.j. z późn. zm.) wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, ogłoszenia wyników i wydania nagród.
  3. Zebrane dane nie będą udostępniane dla innych odbiorców danych.
  4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów uczestnictwa w konkursie.
  6. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na publikowanie opowiadania w mediach społecznościowych oraz stronie internetowej organizatora.
  7. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania w tytułach prasowych oraz publikacjach internetowych wydawanych Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych.

  Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.  Wróć do strony głównej
 • Sierpień 2020
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •